zrsa
zrsa

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie ustalania wysokości rekompensaty udzielanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zarządca Rozliczeń S.A, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), zwanej dalej...

Nowe wzory sprawozdań dla przedsiębiorstw obrotu

Na stronie zrsa.pl w zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > PLIKI DO POBRANIA zostały dla Państwa zamieszczone nowe, uzgodnione z Prezesem URE wzory sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla przedsiębiorstw obrotu dla okresów rozliczeniowych od stycznia do grudnia 2023...

Komunikat

Na stronie odpis.zrsa.pl został uruchomiony dla Państwa Portal, w którym należy złożyć Sprawozdania dokumentujące odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Na stronie zrsa.pl w zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > PLIKI DO POBRANIA została dla Państwa zamieszczona Instrukcja...