zrsa
zrsa

Uruchomienie Portalu dla Sprzedawców energii i OSD, przeznaczonego do składania wniosków o wypłatę zaliczek w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) i ustawy z...

Instrukcje i wzory wniosków o wypłatę zaliczek dla Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz....

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych w sprawie faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego, o których mowa w art. 62h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Dysponenta FWRC – Ministra Klimatu i Środowiska do faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego, o których mowa w art. 62h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022...

Informacja dla Sprzedawców energii i OSD dotycząca wniosków o wypłatę zaliczki i wniosków o wypłatę rekompensaty w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) i ustawy z...

Udostępnienie w Portalu możliwości składania przez wytwórców ciepła Wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 30 października 2022 r. pod adresem cieplo.zrsa.pl zostanie udostępniona możliwość złożenia Wniosku o wypłatę rekompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w...